top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPKMT 2002

สัปดาห์พัฒนาองค์กร

บริษัท พี.เค.เอ็ม.ที (2002) จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรของแม่ขนส่ง ได้จัดสัปดาห์พัฒนาองค์กรขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร (ในส่วนของพนักงานขับรถ) ให้มีความตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โดยในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เชิญ ดร.ปรีชา อรัญวารีและทีมงานมาเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับพนักงานขับรถ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสื่อสาร ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างผลงานการประดิษฐ์โรงงานในฝัน การสร้างหอคอยที่สูงที่สุด การวาดรูปตามคำบอกเล่า และการร้องเพลงดู 465 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page