top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPKMT 2002

เกณฑ์คุณภาพ 2557

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการยกระดับธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์คุณภาพ ปี 2557" ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจฯ, กระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ทางโครงการได้ส่งที่ปรึกษามาร่วมให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการพัฒนาองค์กร ท้ายนี้โครงการได้ดำเนินมาถึงระยะสุดท้ายคือการประเมินผล ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์ดิเรกและอาจารย์ณัฏฐินี ได้เข้าทำการประเมินบริษัท พี.เค.เอ็ม.ที (2002) จำกัด ซึ่งผลการประเมินของบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ต้องขอขอบคุณทางกรมพัฒนาธุรกิจฯ ที่จัดกิจกรมมโครงการดีๆ เช่นนี้ และต้องขอขอบคุณทางคณะอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษามาตลอดระยะเวลาของโครงการด้วยค่ะดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page