top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPKMT 2002

หลักสูตร Mini MBA in Transportation Management

หลักสูตร Mini MBA in Transportation Management จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและศูนย์การเรียนรู้การจัดการขนส่งจังหวัดอุดรธานี (พรของแม่ขนส่ง) เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านการจัดการขนส่งของไทยให้ความรู้ความเชี่ยวชาญระดับสากล มุ่งเน้นให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการขนส่งของไทยอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.minimba2015.comดู 72 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page