top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPKMT 2002

รับมือกับอุบัติเหตุ MSIG (กรณีศึกษา)

ช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทประกันภัย MSIG จัดอบรมให้พนักงานขับรถในหัวข้อเรื่องรับมืออย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ได้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรจากบริษัท MSIG ค่ะดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page