top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPKMT 2002

ขับขี่ปลอดภัยไปกับยางมิชลิน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ทางบริษัทฯ ร่วมกับมิชลินได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของการดูแลรักษาและตรวจสภาพยางเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานขับรถได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากบริษัทสยามมิชลินมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page